Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

W przypadku niespełnienia oczekiwań klienta wobec towaru, jest możliwość rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego towaru, za wyjątkiem towarów wykonywanych na zamówienie. Za rezygnację uważa się przekazanie wiadomości o tym poprzez e-mail. Adres zwrotu: Gama Ewa Kraszek , ul. Świerkowa 12, 05-800 Pruszków. Zwrot należności następuje do 14 dni od otrzymania towaru wraz z dowodem zakupu, oraz po sprawdzeniu czy dany wyrób nie nosi śladów używania lub zniszczenia.
Opis procedury reklamacyjnej:                                                                                                
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@kraszek.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:


1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji

Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na www.kraszek.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: reklamacje@kraszek.pl  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Gama Ewa Kraszek Świerkowa 12,  05-800 Pruszków.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Przejdź do strony głównej

Metody platnosci